ALV geeft bestuur SV Den Hoorn vertrouwen voor de toekomst

26 april 2021

Afgelopen vrijdag heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) van SV Den Hoorn het bestuur het vertrouwen gegeven verder te gaan op de weg die het is ingeslagen. Tijdens de bijeenkomst is de jaarrekening 2019-2020 en de begroting 2020-2021 goedgekeurd. Daarnaast heeft de ALV drie bestuursleden voor 3 jaar herkozen; Heidi de Bruyn als penningmeester, Robin Persoon voor wedstrijdzaken en jeugd en Monique Schulte als secreatris. Bovendien benoemde de ALV Bert-Jan Nolden als bestuurslid voetbal technische zaken. Daarmee is het bestuursteam weer compleet om de komende jaren de vereniging in goede banen te leiden.

Uitstellen door Corona

Normaal zou de ALV plaats hebben gevonden in het najaar van 2020 maar niets is meer normaal in coronatijd. Met het uitstellen van de ALV hoopten het bestuur de leden weer LIVE te kunnen treffen, maar dat is helaas niet gelukt. Langer uitstellen was niet gewenst. De eerste online ALV ooit in de clubhistorie was dus een feit. Door vooraf veel schriftelijke vragen te beantwoorden en een uitgebreide powerpoint die online werd gedeeld via het scherm is de ALV uiteindelijk professioneel verlopen. Tussendoor zijn nog veel vragen beantwoord ter verduidelijking van alle cijfers en naar aanleiding van de geschetste ontwikkelingen.

Belangrijke ontwikkelingen

Ondanks de corona tijd wordt er op de achtergrond hard gewerkt aan onze club. Enkele belangrijke ontwikkelingen. Aan het ophalen van het oud papier komt binnenkort -na jarenlange traditie- een einde. We gaan door tot waarschijnlijk tot eind van de zomer/ najaar 2021. Dan zal de gemeente Midden Delfland dit zelf oppakken. Er is met de verenigingen een akkoord overeen gekomen voor een compensatie van de inkomsten. De aanpassingen aan kantine en bar waar al langer over gesproken wordt zijn uitgesteld vanwege de onzekere (financiële) situatie. Zodra we weer zicht hebben op een gezonde financiële basis gaan we hier weer induiken. Wel is een begin gemaakt met het onderhoud en een opfrisbeurt van de ontvangst- en VAR ruimte. Cashless betalen zal ook in het nieuwe seizoen worden doorgezet. Verder wordt er op KNVB niveau gewerkt aan een oplossing voor de uitholling van de zondagcompetitite in West II en een daar zou horizontaal overstappen naar een zaterdag/zondag competitie er één van kunnen zijn. Zodra daar meer over bekend wordt melden we ons weer. Tot slot zal vanaf komend seizoen Neal Ruiterman zich gaan hard maken voor het vrijwilligersbeleid in de rol van vrijwilligerscoördinator.

Het bestuur bedankt de aanwezige leden voor hun bijdrage en benadrukt dat er 365 dagen in het jaar zijn om aan te kloppen met voorstellen of verbeterplannen voor onze club. Het verslag van de ALV wordt openbaar voor alle leden op de website geplaatst.

Namens bestuur SV Den Hoorn
Frank van Mil, voozitter