ALV ivm voorgenomen plannen verbouwing kantine

ALV SV Den Hoorn


Betreft: Ingelaste buitengewone algemene ledenvergadering (ALV)
Datum: Vrijdag 2 december 2022 om 19.30 uur
Onderwerp: ALV in het kader van de verbouwing van kantine en bar


Aanleiding
Zoals bij vele leden bekend zijn we al langere tijd aan het sparen om de kantine inclusief bar na 16
jaar trouwe dienst te gaan vernieuwen. De bouwcommissie (een groep vrijwillige experts) is al meer
dan een jaar bezig om informatie te verzamelen van verschillende aannemers en overige leveranciers
en om op basis hiervan een kostenplaatje op te stellen zodat we beeld krijgen over welke investering
we precies kunnen gaan besluiten.


Maandag 7 november hebben de bouwcommissie, het bestuur en onze financiële specialisten van
administratiekantoor Avera samen om tafel gezeten. Dit heeft geleid tot een constructieve
bijeenkomst over de mogelijke verbouwing van de kantine / bar. De bouwcommissie heeft een
duidelijke uitleg gegeven over de noodzaak, de mogelijkheden en de opties inclusief de geschatte
investering voor deze verbouwing. Op financieel gebied hebben we advies ontvangen over de
mogelijkheden van financiering van deze investering, mogelijke subsidies (nog niet meegenomen in
het kostenplaatje) en de invloed van de investering op de liquiditeit van onze vereniging.


Voorgenomen besluit


Op basis van bovenstaande is het bestuur positief over de plannen en de financiering ervan en wil zij
de verbouwing met het betreffende investeringsplaatje graag gaan uitvoeren. Aangezien de
bedragen substantieel hoog zijn en het mandaat van het bestuur niet toereikend is om dergelijke
besluiten zelfstandig te nemen hebben wij een buitengewone algemene ledenvergadering in het
leven geroepen om hierin gezamenlijk naar de plannen te kijken, het kostenplaatje te bespreken en
te bediscussiëren met als uiteindelijke doel een goedkeuring te verkrijgen van de ALV voor de
vernieuwing van onze kantine en bar.


De belangrijkste redenen voor de verbouwing nog even op een rijtje:

  • apparatuur (bar- en audio), verflagen, vloer, gordijnen, etc. zijn inmiddels hard aan vervanging toe (deze kosten komen op korte termijn)
  • routing van de bar moet worden verbeterd naar nieuwe wensen en maatstaven (omzet verhogend)
  • na 16 jaar vinden we het tijd om de kantine in een modern jasje te steken (uitstraling en sfeer) – een vernieuwing van de kantine en de bar zorgen voor extra inkomsten (boven verdienen we het geld).

Graag tot ziens op vrijdag 2 december a.s. om 19.30 uur in ons clubgebouw. 

Bestuur SV Den Hoorn

Frank van Mil vz

P.S. Investeringsbedragen worden niet meegestuurd maar tijdens de ALV uitgereikt.