ALV van 3 december wederom uitgesteld wegens Corona

Het bestuur van SV Den Hoorn heeft besloten de algemene ledenvergadering (ALV) van 3 december a.s. die plaats zou vinden in het clubgebouw van SV Den Hoorn uit te stellen naar begin volgend jaar.

Omdat we de ALV graag live doen met onze leden en we nog geen zekerheid kunnen geven over de situatie volgend jaar zullen we op een nader tijdstip terug komen met een nieuwe datum.

Mochten er nu toch onverhoopt dringende vragen zijn over op de agenda staande onderwerpen dan kun je die richten aan ondergenoemde en zullen we ons best doen om hierop te reageren.

Namens bestuur SV den Hoorn
Frank van Mil, vz