Beste wensen!

Afgelopen jaar stond in het teken dat alles na de coronatijd voorzichtig weer openging en iedereen weer lekker vrij kon voetballen. Het was ook een jaar van opbouwen, waarmee ik bedoel dat we op enkele plekken in de organisatie met nieuwe mensen aan de slag zijn gegaan. In de jeugd met 2 nieuwe HJO’s, nieuwe trainers, leiders en enkele nieuwe jeugdcoördinatoren per leeftijdsgroep. De jeugdcoördinatoren wil ik bij deze even extra benoemen omdat zij de stille kracht zijn binnen onze vereniging. Zij krijgen steeds meer werk op hun bordje, wat de meeste ouders waarschijnlijk niet eens weten. Zij zijn écht de pijlers onder onze jeugdafdeling. Uiteraard is de club ook gezegend met de mensen van het wedstrijdsecretariaat, de scheidsrechterscommissie en natuurlijk onze scheidsrechters zelf, want zonder hen zouden we geen wedstrijd spelen. En daarnaast heel belangrijk; onze zaterdag- en zondagdienst die de gastvrijheid van onze vereniging elke week weer benadrukt, samen met de onderhoudsploeg die drie ochtenden in de week de club weer netjes schoon maakt en -jaar in, jaar uit- keurig onderhoudt. Maar ook bedankt aan jullie allemaal…voor jullie vrijwillige bijdrage aan de vele andere taken die zijn gedaan en ook komend jaar weer nodig zijn. Bedankt voor het draaiende houden van de bar in de kantine tijdens jullie bardiensten. Dat zouden we zonder jullie niet kunnen. Allemaal bedankt weer daarvoor!

Overal in het land wordt geroepen dat het vrijwilligersbestand zienderogen afneemt. Niet alleen bij voetbalverenigingen maar bij alle soorten van clubs, verenigingen en instanties. Gebrek aan interesse, consumentengedrag, drukte van de maatschappij, Social media en zelfs Netflix worden als oorzaken genoemd. Ik kan me iets voorstellen van die drukte bij ouders, maar gebrek aan interesse voor je kind en zijn of haar sport en het sociale karakter van het verenigingsleven niet zien, dat geloof ik niet. Gelukkig zijn we als SV Den Hoorn nog altijd erg dankbaar met onze grote groep vrijwilligers die zich regelmatig inzet voor de club. Let op: Niet iedereen hoeft er élke week te zijn, of 6 uur in de week op het veld te staan. Een keertje helpen bij de schoonmaak, de zaterdagdienst of gewoon even de leider of coördinator ondersteunen is ook al goed. Kijk eens om je heen en vraag zo af en toe eens of je iets kunt doen. Er is altijd nog genoeg wat we met elkaar willen aanpakken. Alleen zo blijven we een sterke vereniging waar jij of jouw kind zich thuis kan voelen, waar alles goed geregeld is en waar we tot in lengte van jaren voetbalplezier kunnen hebben.

Komend jaar zullen enkele lange termijndoelen worden opgepakt. Zo wordt het kunstgras op veld 3 opgeleverd en gaan we het clubgebouw aanpakken om wat verouderde apparatuur te vervangen, de bar aanpassen aan de huidige wensen en de kantine boven een nieuw uiterlijk geven.  

Wij, als bestuur blijven vooruit denken en besluiten nemen om SV Den Hoorn ook in de komende jaren een veilige, sportieve en organisatorisch sterke vereniging te laten zijn. Zoals gezegd kunnen we iedereen daarvoor gebruiken. Dus als je nog géén goed voornemen hebt, meld je dan aan bij onze vrijwilligerscoördinator of bij ondergetekende en help ons #samendebesteclubuitderegio te zijn.  

Namens het gehele bestuur van SV Den Hoorn wens ik jullie allemaal de beste wensen en SV Den Hoorn de beste mensen toe.

Zaterdag de 14e vanaf 16.00 uur is iedereen welkom om met elkaar te proosten op een gezond en sportief jaar! Tot dan!

Frank van Mil

Voorzitter SV Den Hoorn