De Voetbal vereniging is géén sportschool

De voetbalvereniging is géén sportschool
Je contributie betaal je om lid te mogen zijn van onze mooie club.

Een enkele keer krijgen we de vraag of we in deze tijden van Corona als vereniging wel waar voor ons geld (lees: contributie) leveren. Ik begrijp wel waar die vandaan komt. In deze onzekere tijd is het vervelend om te zien dat jij of je kind minder aan voetballen toekomt, vanwege de maatregelen van het kabinet om het virus verder in te perken.

Hier wil ik graag even iets bij opmerken en zo nodig recht zetten.

We hebben er tot nu toe alles aan gedaan om het voetbal de komende weken helemaal niet te stoppen maar gewoon lekker door te gaan met trainen en ook met voetballen op zaterdag (onderlinge partijen en toernooien in plaats van tegen een ander club) voor de jeugd tot 18 jaar.
Zie ook: http://svdenhoorn.nl/2020/10/wij-blijven-de-komende-tijd-lekker-voetballen/. Ondanks het feit dat er geen toeschouwers mogen zijn hebben de kinderen wel gewoon hun sportieve activiteit en hun uitlaatklep totdat we de competitie met andere clubs weer aan mogen gaan. De senioren boven de 18 jaar zullen iets meer geduld moeten bewaren. Maar zodra het mag zullen we ook voor hun klaar staan en activiteiten ontplooien met of zonder competitie.

Je contributie is een financiële bijdrage zodat je lid kunt zijn van een vereniging en zodoende draag je bij aan een groter geheel; onze voetbalclub. Contributie is dus niet iets waar een dienst tegenover moet staan, maar geeft recht op jouw lidmaatschap. We hebben dus ook geen klant-leverancier verhouding met elkaar waardoor je ook geen recht kunt hebben op een ‘aantoonbaar product’ zoals bij een sportschool. Daar betaal je voor een dienst. Bij de club betaal je voor lidmaatschap.

We vinden het erg belangrijk dat een lid zich verbonden voelt met de vereniging SV Den Hoorn. We doen er alles aan -met heel veel vrijwilligers die elke dag meerdere uren van hun eigen kostbare tijd opofferen- om het binnen onze club ook nu met de Corona goed te laten verlopen. Juist nu heeft de vereniging jullie steun als lid heel hard nodig. Help ons door je als vrijwilliger aan te melden én je lidmaatschap te voldoen in de vorm van de contributie net als in alle andere jaren. Zo zorgen we ervoor dat we nog jarenlang een club kunnen zijn met alle activiteiten en waarden en normen waar we voor staan. Alleen samen met jou krijgen we dat voor elkaar.

Hartelijk bedankt voor jullie begrip en ondersteuning.

Namens bestuur SV Den Hoorn
Frank van Mil, voorzitter