Het gaat eindelijk gebeuren!

Verbouwing clubgebouw SV Den Hoorn

Vanaf 30 mei a.s. is het zover. Dan starten de sloopwerkzaamheden in de kantine om te zorgen dat we voor het begin van het nieuwe seizoen ’23-’24 met een frisse nieuwe aangepaste bar en kantine weer van start kunnen. In de maanden juni en juli zullen we zo nodig gebruik maken van de buitenbar zodat we tijdens de geplande activiteiten gewoon open zijn.

Zoals bij vele leden bekend, zijn we al langere tijd aan het sparen om de kantine inclusief bar na 16 jaar trouwe dienst te gaan vernieuwen. Degenen die goed hebben opgelet zien dat de kleur in de kantine is veranderd van overwegend rood naar meer antraciet en donkere grijstinten. De bouwcommissie (een groep vrijwillige experts) is al meer dan een jaar bezig om informatie te verzamelen van verschillende aannemers en overige leveranciers en om op basis hiervan een kostenplaatje op te stellen.  

Meerdere keren hebben de bouwcommissie en het bestuur om tafel gezeten waarbij de bouwcommissie een duidelijke uitleg heeft gegeven over de noodzaak, de mogelijkheden en de opties inclusief de geschatte investering voor deze verbouwing. Het bestuur heeft bekeken wat de invloed van de investering is op de liquiditeit van onze vereniging. Op basis van bovenstaande is het bestuur positief over de plannen en de financiering ervan en wil zij de verbouwing met het betreffende investeringsplaatje gaan uitvoeren. Op vrijdag 2 december 2022 heeft een buitengewone algemene ledenvergadering plaatsgevonden om gezamenlijk naar de plannen te kijken, het kostenplaatje te bespreken en is hier goedkeuring op gegeven.  

De belangrijkste redenen voor de verbouwing nog even op een rijtje:

  1. apparatuur (bar- en audio), verflagen, vloer, gordijnen, etc. zijn inmiddels hard aan vervanging toe (deze kosten komen op korte termijn)
  2. routing van de bar moet worden verbeterd naar nieuwe wensen en maatstaven (mede door groei van aantal leden)
  3. een vernieuwing van de kantine en de bar zorgen voor extra inkomsten (omzet omhoog).
  4. na 16 jaar is het tijd om de kantine in een modern jasje te steken (uitstraling en sfeer)

We hopen jullie allemaal in het nieuwe seizoen terug te zien bij de opening van onze volledige vernieuwde kantine.

Namens bestuur SV Den Hoorn

Frank van Mil vz