Onze jeugdafdeling is de grote winnaar geworden van de Grote Clubactie 2021

SV Den Hoorn en in dit geval onze jeugd heeft zich wederom van de goede kant laten zien. De Grote Clubactie heeft netto ruim € 15.000,00 opgeleverd. Vorig jaar bleef de teller steken op € 8.500,00, wat toen ook al een record was.

Op de eerste plaats wil ik een aantal mensen bedanken: onze geweldige verkopers van de JO8 t/m JO-MO13. Deze keer hebben er 185 jeugdleden meegedaan om tot genoemd resultaat te komen. Voorgaande jaren deden er gemiddeld 110 kinderen mee. De online-verkopen hebben hieraan zeker bijgedragen. Daarnaast een woord van dank aan Sjors van Paassen, die van het online gebeuren een groot succes gemaakt heeft. Ook de familie Nuijens heeft een flinke duit in het zakje gedaan. Naast zoonlief te hebben geholpen met de verkoop van loten heeft Fleur loten ingevoerd en heeft Driek ook ondersteunend werk verricht. Uiteraard willen we ook onze kopers een grote pluim geven, omdat zij massaal (super)loten gekocht hebben. Zij zijn de spil waar het uiteindelijk om draait.

Wat cijfers op een rijtje: verkochte online-loten 3540 stuks (vorig jaar 1260), verkopen uit de boekjes 2315 stuks (vorig jaar 2428) en verkochte superloten 25 stuks, wat 1250 loten zijn (vorig jaar 9 ). Een totaal aantal loten van ruim 7100 stuks, een stijging van ongeveer 75%. Een fantastisch resultaat!!!!!!

De beste verkoper is wederom Joep Nuijens uit de JO12-1 geworden met 1937 loten, nadat Joep vorig jaar ook al winnaar was met ruim 500 loten. Joep is ook landelijk de beste geworden en heeft van de Grote Clubactie een Nintendo Switch mogen ontvangen. De heer Frank Molkenboer, directeur van de organisatie, kwam speciaal uit Tilburg om Joep deze prijs te overhandigen. Ook was er tijdens de prijsuitreiking een journalist aanwezig die van de winnaar een interview afnam. De Schakel heeft dit artikel geplaatst. Nummer 2 is geworden Louis-Mathis Tellier uit JO13-4 met 175 loten en nummer 3 Abel Drenthen uit de JO10-8 met 137 loten. De prijzen van € 60,00, € 50,00 en € 40,00 zijn inmiddels uitgereikt. Ook de € 0,25 per verkocht lot hebben de verkopers via de ouders ontvangen, zo ook de mogelijkheid om gebruik te maken van speciale aanbiedingen indien een verkoper 20 of meer loten verkocht heeft.

De prijzen voor de kopers zijn indien men een emailadres opgegeven heeft ook bekend gemaakt. Is er bij de Grote Clubactie geen emailadres bekend kan men via www.clubactie.nl/lotchecker kijken of er op het nummer iets gevallen is.

Het is de bedoeling dat van de opbrengst een geweldige activiteitendag voor de jeugd georganiseerd gaat worden tijdens het 70-jarig bestaan van de club in het voorjaar van 2022. Dat mag met deze opbrengst zeker geen probleem zijn.

Al met al dus alleen maar winnaars en de organisatie kijkt heel voorzichtig alweer uit naar 2022.

Nogmaals aan eenieder die op wat voor manier dan ook een bijdrage geleverd heeft aan de Grote Clubactie 2021 hartelijk dank!!!!

Namens de organisatie,

Jan van Beek