Verslag ALV van 23 april 2021

Onderstaand vind u het verslag van de ALV van 23 april jl.

Verslag ALV 23 april 2021

Vragen behorende bij ALV 23 april 2021