Voetbalbeleidsplan 2020 -2024

Beste leden, trainers en overige geïnteresseerden,

Het is het mogelijk om het voetbal beleidsplan van SV Den Hoorn in te zien. Het beleidsplan is geschreven om de vereniging voetbal technisch op een hoger plan te krijgen.
Voetbalbeleidsplan S.V. Den Hoorn 2020-2024

Het voetbalbeleidsplan voorziet in het volgende:

1. Biedt structuur, beschrijft een heldere visie en vormt een leidraad voor het bestuurlijk en begeleidend kader. Dat is nodig om uit te groeien tot een meer prestatieve vereniging.

2. Geeft houvast aan trainer/coaches en leiders. Dat gebeurt via de visie van de vereniging op het verenigingsvoetbal. Daaraan gekoppeld is de lijn, de ‘rode draad’, voor het opleiden van jeugdvoetballers.

3. Zorgt ervoor dat de vereniging minder kwetsbaar is bij het wegvallen van kaderleden en functionarissen.

4. Vormt een middel om de participatie, betrokkenheid en binding van leden met de vereniging SV Den Hoorn te bevorderen.

5. Levert een bijdrage aan het ambitieniveau.

We wensen jullie veel plezier en vooral ook veel succes bij de toepassing van de visie in de dagelijkse praktijk. Mocht je hier vragen over hebben, suggesties of andere opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op.

Hoofd jeugdopleiding Edger Kuntz

Technisch manager seniorenselectie Donny van den Bos

Bestuurslid voetbalzaken Bert-Jan Nolden