Vrijwilligerscommisie Lid werving en Lid Communicatie

Gezocht: vrijwilligers: werving en communicatie  

De vrijwilligerscommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vrijwilligersbeleid van de vereniging.

Het doel van het vrijwilligersbeleid is waarborgen dat er altijd optimale bezetting is van functies en taken door gemotiveerde en deskundige vrijwilligers, die gezien, begeleid en gewaardeerd worden en op deze manier deel uitmaken van het verenigingsgevoel. De ambitie is een vrijwilligersbeleid waarin meewerken vrijwillig is, maar niet vrijblijvend. Mensen beleven vooral plezier aan taken die passen bij hun belangstelling en expertise en beschikbaarheid.   

Functies:
De Vrijwilligerscommissie Is op zoek naar:
– Lid werving 
– Lid communicatie
De vrijwilligerscommissie wordt bij SV Den Hoorn gecoördineerd door Fred Grens. 
Werkzaamheden lid werving
Het werven, onderhouden en stimuleren van vrijwilligers binnen de vereniging,
Contacten leggen met leden, belangstellenden van de club en mede activiteiten willen ondernemen om onze vereniging te ondersteunen.

Werkzaamheden lid communicatie
Het communiceren (over de vrijwilligers op de club en activiteiten van de commissie) door nieuwsberichten te schrijven, vorm te geven en periodiek te laten verschijnen. Niet alleen direct naar onze leden maar ook op de website en social media kanalen.
Deel nemen in de communicatiecommissie (nog op te richten).

Je werkt samen met: 
Mede commissieleden, overige commissies, leden van de vereniging.

Tijdsbeslag lid werving:
Max 2 uur per week; uitvoering van taken vindt veelal plaats langs de lijn, in de kantine of bij bijeenkomsten. Vergadering vrijwilligerscommissie 1 keer per 6 weken.

Tijdsbeslag lid communicatie:
Max 2 uur per week. Vergadering vrijwilligerscommissie 1 keer per 6 weken.

Profiel:
Je maakt makkelijk contact, bent creatief, positief ingesteld, werkt graag samen met anderen.