Hier vertelt de vrijwilligerscommissie regelmatig over hoe het gaat met de vrijwilligers en waar nog mensen nodig zijn. Op deze plaats brengen we nieuwe vacatures onder de aandacht en vertellen we over ontwikkelingen op vrijwilligersgebied. Aandacht voor hoe de vrijwilliger de werkzaamheden beleeft en zich thuis voelt bij onze club is een belangrijk onderdeel van het beleid en dus zullen we ook aan dit onderwerp aandacht besteden.

We hebben óp de site onder de knop ‘vrijwilligersvacatures’ taken staan waar nog ruimte is om op vrijwillige basis mee te werken. Ook hier wordt het bestand regelmatig aangevuld. 

We beginnen met de werkzaamheden in de kantine, achter de bar, in de keuken en bij het onderhoud van gebouw en velden. Neem snel een kijkje !

Samen zijn we een fantastische club en dat willen we ook blijven. Help dus mee!

Judith Been, Nicole Scheepers, Fred Grens