SV Den Hoorn is de laatste jaren flink gegroeid, met name de jeugd. We proberen onze ruimte zo optimaal mogelijk te benutten, maar hebben elk jaar meer aanmeldingen dan we kunnen plaatsen. Daarom werken we bij de jeugd met een wachtlijst

Let op! De wachtlijst is maar één jaar geldig. Wij verwijderen de wachtlijst op 1 oktober van elk jaar. Vanaf 1 november kunt u uw kind weer aanmelden. Dit is dan voor de wachtlijst van het volgende seizoen (vanaf 1 november 2023 meldt u uw kind aan voor de wachtlijst van
seizoen 2024-2025). 

Ieder jaar, na de indeling van de nieuwe teams, ontvangt iedereen op de wachtlijst een bericht met de mededeling dat als uw kind op de wachtlijst wil blijven staan u haar/hem vanaf 1 november weer aan kunt melden. Er is een (kleine) kans dat kinderen halverwege het huidige seizoen door diverse omstandigheden stoppen met voetbal. Mocht dit gebeuren en uw kind aan de beurt zijn ontvangt u tijdens het lopende seizoen bericht

Voor de jeugdafdeling werkt het als volgt. Kinderen die bereid zijn te wachten tot er plaats is, komen op een wachtlijst. Er zijn verschillende manieren om via de wachtlijst bij een team te kunnen aansluiten. Zodra er plaats is nemen we contact met u op via het e-mail adres of het
telefoonnummer dat u heeft opgegeven. 

  • Bij de start van het seizoen wordt bekeken hoeveel plaats er is voor nieuwe jeugdleden; dit is mede afhankelijk van de uitstroom. Kinderen kunnen alleen lid worden als zij op de wachtlijst staan. 
  • Kinderen kunnen instromen als er in hun leeftijdscategorie (geboortejaar) plaats vrijkomt. 
  • Als een speler zijn lidmaatschap opzegt, kan er een plaats vrijkomen in een team als het team niet al heel veel spelers had. Als de coach van dit team meldt een speler te kunnen gebruiken, kijkt de jeugdcoördinator of er een speler in de geschikte leeftijdscategorie op de wachtlijst staat. Is dit het geval, dan mag de kandidaat eerst een paar keer meetrainen. 
  • Als de coach de speler geschikt vindt, geeft hij/zij dit aan bij de coördinator. De coördinator geeft dan aan de ledenadministratie door dat een kind van de wachtlijst lid mag worden. 
  • Als een team ophoudt te bestaan, bijvoorbeeld omdat de spelers andere interesses krijgen, dan kan de jeugdcoördinator bepalen in welke leeftijdscategorie ruimte is voor een nieuw team. Op basis van die afweging kan de jeugdcoördinator nieuwe leden uitnodigen lid te worden.
 
Welke voorrangsregels hanteren wij:
 
  • Kinderen die in Den Hoorn wonen en/of broer(s) of zus(sen) zijn van een lid hebben een streepje voor. In het laatste geval, omdat het voor de ouders wel erg ingewikkeld wordt om kinderen naar verschillende verenigingen te brengen en te halen.
  • Kind met een vader of moeder op de vereniging
  • Ouder(s) die vrijwilligerswerk wil(len) doet/doen voor de vereniging
  • Uiteraard behoudt het bestuur zich het recht voor om uitzonderingen te maken als een bepaalde situatie daar aanleiding toe geeft
 
Tijdens een seizoen kunnen er kinderen zijn die verhuizen of stoppen met voetbal. Hun plaatsen worden opgevuld met kinderen van de wachtlijst. Verder wordt er in de maand april bekeken hoeveel kinderen er door gaan schuiven van de ene leeftijdscategorie naar de
andere (bv. JO8 naar JO9 en JO9 naar JO10). Om deze plekken te vullen, worden er eind april kinderen uitgenodigd om mee te doen aan de trainingen in de maand mei.
 
Bij de mei-trainingen gaan de nieuwe kinderen binnen hun categorie meetrainen met de kinderen die al lid zijn. Tijdens deze trainingen kunnen zij kijken of ze het leuk vinden bij onze vereniging en de trainers kunnen op hun beurt bekijken in welk team de kinderen
kunnen meedraaien. Na deze trainingen kunnen de uitgenodigde kinderen bij de coördinator aangeven of zij lid willen worden van onze vereniging.
 
Neem bij vragen contact op via ledenadministratie@svdenhoorn.nl
 
Om uw aanmelding voor de wachtlijst mogelijk te maken verzamelen we persoonsgegevens van u, zoals de volledige naam en de geboortedatum van het beoogde lid, en e-mail adres(sen) en telefoonnummer(s) van het beoogde lid en/of zijn/haar ouders. We gebruiken
deze informatie om de plaats op de wachtlijst vast te stellen en om contact met u op te nemen wanneer de beoogde speler wordt opgeroepen. De gegevens van de wachtlijst zijn in te zien door de ledenadministratie en coördinatoren van verschillende leeftijdsgroepen