Kort

Tijdens Trainingen:

   • Standaard 4 pupillen doeltjes per veld beschikbaar.
   • Je mag doeltjes, na toestemming, lenen van andere velden wanneer ze niet gebruikt worden.
   • De doeltjes worden na de training teruggebracht naar het veld waar ze horen
   • Wanneer er een doel is geleend van een ander veld wordt dit na de training terug geplaatst.
   • In het geval dat doeltjes zonder toestemming zijn geleend of nog op veldjes staan waar ze niet thuishoren, mogen trainers de doeltjes terug halen naar de juiste velden.
   • Na de trainingen worden alle doelen naar de gele vakken terug gebracht tenzij er overleg is geweest tussen trainers.
   • Aan het eind van een trainingsavond zijn alle doelen en doeltjes van het veld verwijderd

  Tijdens Wedstrijden:

    • Controleer of jouw wedstrijd de laatste wedstrijd is die op jouw veld gespeeld wordt.
     – Ben jij de laatste die gebruik maakt van een kwart veld, zo ja doeltjes opruimen.
     – Ben jij de laatste die gebruik maakt van een half veld, zo ja doeltjes opruimen.
    • Na de wedstrijd worden alle doelen naar de gele vakken teruggebracht tenzij er op het zelfde veld nog een wedstrijd volgt

    Opruimen

    In het geel de vakken en plekken waar alle type doeltjes geplaatst kunnen worden wanneer ze niet in gebruik zijn. Buiten de lijnen op veld 6, op de stoep of in de vakken bij veld 4 en 5 of naast het Pannaveld tussen veld 1 en 3. Pupillendoeltjes dienen altijd in de buurt van het eigen veld te staan. Wanneer ze op een ander veld zijn gebruikt terugbrengen naar het juiste veld.

    Uitgebreid

    Doel gebruik tijdens trainingen en wedstrijden
    Tijdens zowel voetbaltrainingen als wedstrijden is het essentieel om een georganiseerde procedure te volgen met betrekking tot het gebruik van materiaal, met name het gebruik van de verschillende doelen verdient aandacht. Om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt, zijn de pupillen doeltjes genummerd en toegewezen aan specifieke velden. Dit nummersysteem biedt een handige manier om ervoor te zorgen dat de juiste doeltjes op de juiste locaties worden geplaatst en gebruikt.

    Het is echter toegestaan dat doeltjes van andere velden worden gebruikt wanneer ze niet in gebruik zijn op het veld waar ze horen. Dit flexibele systeem biedt teams de mogelijkheid om efficiënter met gedeelde middelen om te gaan en zorgt ervoor dat het spel zonder onnodige vertraging kan doorgaan. Het is echter van groot belang dat deze geleende doeltjes na gebruik onmiddellijk worden teruggeplaatst naar hun oorspronkelijke locatie, zodat ze beschikbaar zijn voor andere teams en de algehele organisatie van de trainingen en wedstrijden soepel blijft verlopen.

    Elke veld heeft standaard de beschikking over 4 verrijdbare pupillendoeltjes!

    Tijdens trainingen (MA-VR)
    De trainer heeft de vrijheid om een pupillendoel dat is weggehaald met het nummer van het veld waar hij of zij training geeft, terug te halen naar zijn of haar eigen veld voor gebruik tijdens zijn of haar training. Dit stelt trainers in staat om flexibel te reageren op de behoeften van hun team en de beschikbaarheid van doeltjes optimaal te benutten. Het is echter van groot belang dat deze pupillendoeltjes na gebruik opnieuw worden geplaatst op of bij de juiste velden en in overeenstemming met het nummersysteem, zodat andere teams ook kunnen profiteren van deze organisatorische flexibiliteit.

    Na de training en wanneer er door een andere groep gebruik wordt gemaakt van hetzelfde veld wordt er in overleg met die trainer bepaald of doelen worden overgenomen of niet. Als de trainer van de nieuwe groep deze doelen niet nodig heeft dient alles wat niet gebruikt wordt buiten de lijnen en hekken geplaatst te worden! Pupillendoeltjes die behoren bij een ander veld dienen teruggebracht te worden naar het betreffende veld.

    Tijdens wedstrijden (ZA + doordeweekse wedstrijden)
    Controleer in het wedstrijdschema of jouw wedstrijd de laatste wedstrijd is op het wedstrijdschema wat hetzelfde veld gebruikt. Als dit het geval is dient het veld opgeruimd te worden. Doelen en doeltjes buiten de lijnen en buiten de hekken! Het correct beheren en gebruiken van de doeltjes draagt bij aan een gestroomlijnde en efficiënte voetbalervaring, zowel voor spelers als coaches, en bevordert een respectvolle omgang met gedeelde middelen op het veld.