Contributietarieven 2021 - 2022

Het innen van de contributie gebeurt door NIKKI. Je hebt de mogelijkheid om de jaarcontributie in 1 keer of in 6 termijnen te voldoen.

Je ontvangt van NIKKI een email met daarin de iDEAL-link voor de betaling van de eerste termijnbetaling van de contributie die verdeeld wordt over 6 maanden. In december volgt de laatste e-mail m.b.t. de inning van de contributie. Let op: De afzender van het systeem van NIKKI is zo gemaakt, dat wanneer je erop reageert, je reactie meteen wordt gekoppeld aan je persoonlijke gegevens.

Wanneer je geen mail ontvangt in juli (of als je in de loop van het seizoen lid wordt en 2 maanden na inschrijving geen mail hebt ontvangen), dan zijn mogelijk jouw contactgegevens niet up-to-date. Stuur in dat geval een mail met de juiste gegevens (naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en Sv den hoorn) naar [email protected].

NIKKI heeft met Sv Den Hoorn afspraken gemaakt met betrekking tot de administratiekosten. Elk lid heeft de mogelijkheid om op de volgende wijze de contributie te voldoen:

  • Maandelijkse betaling. Je krijgt 6 maanden één e-mail per maand met de vraag om de contributie te voldoen.*
  • Eenmalige betaling, betaling binnen 10 dagen na ontvangst van de e-mail. Gelieve dit aan te vragen via [email protected] of middels een reactie op de mail vanuit het systeem, met daarbij duidelijk de gegevens van de sporter.

Mocht je ondanks deze uitleg nog vragen hebben, lees dan de veel gestelde vragen (FAQ’s) op www.nikki.nl. Wordt je vraag niet beantwoord, dan kun je je via e-mail tot NIKKI richten voor verdere informatie.

*Incl. administratiekosten van 10% van de contributie tot een max. van €19,- per jaar.

Lees hier de nieuwsbrief van Nikki
Nieuwsbrief SV Den Hoorn – seizoen 20 21

Contributie 2021 - 2022