Scoorties

Bij SV Den Hoorn spelen de jongste leden in de scoorties. Hier maken kinderen van 5 en 6 jaar spelenderwijs kennis met voetbal. Plezier in het spel staat hierbij voorop.
Er wordt nog niet gewerkt met vaste teams en kinderen kunnen gedurende het hele jaar instromen als er plaats is.
Op zaterdagochtend is er een interne competitie, waarin 4 tegen 4 wordt gespeeld. Alleen trainen kan ook.

Er wordt getraind op woensdagmiddag van 17 – 18 uur.
De competitie is op zaterdagochtend van 8.30 – 9.30 uur.

Kinderen kunnen starten met voetballen na de zomervakantie in het jaar dat ze 5 worden.
We zijn er trots op dat onze vereniging goed bekend staat en veel aanmeldingen krijgt. Helaas kan dit betekenen dat er niet direct plaats is. Kinderen uit de eigen gemeente krijgen voorrang.

SV Den Hoorn is een vereniging van en door vrijwilligers: we doen het samen.
Dat geldt ook voor het verzorgen van trainingen bij de scoorties: zonder ouders geen trainers.

Aanmelden kan via het formulier op de homepage Aanmelden

Voor vragen kunt u mailen naar de hoofdleider Ingeborg Coenders van de scoorties via [email protected]