Spel en Gedragsregels

SV Den Hoorn is een echte dorpsclub, waar prestatie en recreatie hand in hand gaan. Sportiviteit, respect voor elkaar en de tegenstander en sociaal gedrag zijn daarbij belangrijke kernpunten.

De laatste jaren steunen wij actief de strijd tegen kanker. Vele leden storen zich dan ook in toenemende mate dat deze ziekte, maar ook andere, te pas en te onpas over de velden klinken. Enkele leden hebben dan ook het initiatief genomen om de gedragsregels van onze vereniging opnieuw onder de aandacht te brengen. Iedere bezoeker van ons sportpark dient zich daar aan te houden om SV Den Hoorn voor iedereen een prettige omgeving te laten zijn.

Gedragsregels

Gedrag tijdens wedstrijd

 • Gedraag je sportief en respectvol in het veld;
 • Beheers je in het veld. Laat je niet uitlokken;
 • Bij aanvang van de wedstrijd stelt de teamleider zich aan de teamleider van de tegenpartij en aan de scheidsrechter voor;
 • Er wordt in het veld niet gevloekt, gescholden, gediscrimineerd of verwensingen geroepen met allerhande ziektes;
 • De scheidsrechter en de grensrechters zijn de baas. Ga niet met hen of de toeschouwers in discussie;
 • Volg de spel-aanwijzingen van de teamleider/trainer op. Uitsluitend hij/zij bepaalt de opstelling;
 • Na afloop wordt de tegenstander altijd de hand geschud;
 • Toeschouwers moedigen aan maar bemoeien zich niet met de wedstrijdleiding;
 • Indien een of meerdere personen de regels overtreden, is dat geen rechtvaardiging om zelf de regels niet op te volgen of om dit niet te melden.

Gedrag buiten de wedstrijd

 • Wangedrag en/of vandalisme wordt niet geaccepteerd;
 • Er wordt in het veld niet gevloekt, gescholden, gediscrimineerd of verwensingen geroepen met allerhande ziektes;
 • Ouders/verzorgers zijn ook verantwoordelijk voor de begeleiding van hun kinderen in uitwedstrijden.
 • Overleg vooraf met de teamleider hoe het vervoer, etc. georganiseerd is;
 • Afmelden altijd persoonlijk bij de teamleider, niet via vriendjes etc.;
 • Na afloop van de wedstrijd wordt verzameld in de kleedkamer voor een nabespreking, douchen etc.;
 • Alcohol drinken is voor spelers tot 18 jaar verboden (zoals vastgelegd in de wet);
 • Roken is in het gehele pand is niet toegestaan.

Melden niet correct gedrag

Een ieder die zich stoort aan gedrag wat niet volgens de regels is, kan dit melden bij een van onderstaande personen:

 • De betreffende trainer/leider en/of aanvoerder;
 • Bestuursleden.

Protocol bestraffing

Na een melding van wangedrag zal het incident door het hoofdbestuur beoordeeld worden. Hierbij worden alle partijen mondeling en/of schriftelijk om een verklaring gevraagd.

Na beoordeling door het hoofdbestuur wordt de persoon:

 1. Vrijgesproken van de aantijgingen
 2. Bestraft met een waarschuwing
 3. Bestraft met een gele kaart; direct of bij een tweede waarschuwing
 4. Bestraft met een rode kaart; direct of bij een tweede gele kaart

Bestraffing met een gele kaart heeft tot gevolg dat een lid een wedstrijd niet mag spelen en een taakstraf opgelegd krijgt.

Bestraffing met een rode kaart heeft dat een lid een schorsing opgelegd krijgt waarbij de duur door het hoofdbestuur bepaald wordt.

In het geval van minderjarige personen, zullen zijn of haar ouders en/of verzorgers schriftelijke geïnformeerd worden.

Het niet opvolgen van de opgelegde maatregelen, zal leiden tot een zwaardere bestraffing.

Consequenties bij herhaaldelijk wangedrag of zwaar wangedrag

Bij herhaaldelijk overtreden van de gedragsregel(s) kunnen de volgende consequenties van toepassing zijn, echter uitsluitend na beoordeling en evaluatie door het hoofdbestuur:

 • Uitvoeren van een taak;
 • Uitsluiten van een of meerdere trainingen;
 • Uitsluiten van een of meerdere wedstrijden;
 • Tijdelijke schorsingen;
 • Verwijdering van het sportpark.
 • Voorstel aan de algemene ledenvergadering tot royering als lid, indien het een lid betreft.

Kleedkamerregels SV Den Hoorn

Het team zorgt dat de kleedkamer na de wedstrijd schoon en droog achter gelaten wordt;

 • De teamleider, trainer en/of aanvoerder controleert of de kleedkamer schoon is;
 • In de kleedkamer blijft men van andermans spullen af;
 • Voetbalschoenen buiten uitslaan en niet in de kleedkamer;
 • Onder geen beding glaswerk in de kleedkamers meenemen;
 • Geluid dient beperkt te worden, zodat er geen overlast in de gang is;
 • Roken is ten strengste verboden;
 • Indien een of meerdere personen de regels overtreden is dat geen rechtvaardiging om zelf de regels niet op te volgen of dit te melden.

Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag(training)

 • Muziekinstallaties zijn verboden in de kleedkamers;
 • Kleedkamers dienen uiterlijk om 22.15 uur leeg en schoon te zijn;
 • Het gebruik van alcoholische dranken in de kleedkamers is verboden;

Vrijdag(training)

 • Muziekinstallaties zijn toegestaan met in acht nemen van algemene regels;
 • Kleedkamers dienen uiterlijk om 23.00 uur leeg en schoon te zijn of zoveel eerder als afgesproken met de betreffende trainer;
 • Voor meerderjarigen is het gebruik van licht alcoholische dranken in de kleedkamers beperkt toegestaan;

Zaterdag(wedstrijden)

 • Muziekinstallaties zijn verboden in de kleedkamers;
 • Kleedkamers dienen uiterlijk 3 kwartier wedstrijd leeg en schoon te zijn; of zoveel eerder als afgesproken met de betreffende trainer;
 • Het gebruik van alcoholische dranken in de kleedkamers is verboden;

Zondag(wedstrijden)

 • Muziekinstallaties zijn toegestaan met in acht nemen van algemene regels; indien het geen overlast veroorzaakt.
 • Kleedkamers dienen uiterlijk om 5 uur leeg en schoon te zijn of
 • Voor meerderjarigen is het gebruik van licht alcoholische dranken in de kleedkamers beperkt toegestaan;

Verantwoordelijkheid SV Den Hoorn.

 • SV Den Hoorn stelt kleedruimte ter beschikking aan spelers.
 • SV Den Hoorn is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke spullen
 • SV Den Hoorn draagt geen zorg voor de opslag van geluidsinstallaties en is daar ook niet verantwoordelijk voor

Melden niet correct gedrag

Een ieder die zich stoort aan gedrag wat niet volgens de regels is, kan dit melden bij een van de onderstaande personen:

 • De betreffende trainer/leider aanvoerder
 • Per mail aan het de stuurgroep correct gedrag Bestuursleden
 • Vertrouwenspersoon.